Servicewagen tram in Riga - foto 55

Foto neemt op 20/08/2010 in Riga (Vidzeme, Letland) toegevoegd op 15/08/2013.

20/08/2010 - foto servicewagen tram in Riga - Letland

Weergaven : 126

Type : servicewagen, tram