Tram Bombardier Flexity 2 De Lijn in Gent - foto 2772

Foto neemt op 24/11/2020 in Gent (vliegtuig, Belgïe) toegevoegd op 01/12/2020.

24/11/2020 - foto tram Bombardier Flexity 2 6376 De Lijn op lijn 1 in Gent - Belgïe

Weergaven : 27

Maatschappij : De Lijn | Lijnnummer : 1 | parknummer : 6376

Type : tram | Model : Bombardier Flexity 2