Bus Irisbus Agora S TEC in Charleroi - photo 3250

Photo take on 27/02/2021 in Charleroi (Wallonia, Belgium) added on 04/05/2022.

27/02/2021 - photo bus Irisbus Agora S 7358 TEC in Charleroi - Belgium

Views : 12

Company : TEC | fleetnumber : 7358

Type : bus | Model : Irisbus Agora S